Starostwo

Zmiany w starostwie

Promocją powiatu opatowskiego zajmować się będzie Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, po tym jak władze samorządowe zlikwidowały Wydział Promocji. Zreorganizowano także Wydział Geodezji, gdzie…