Polityka

Zmiany w starostwie

Promocją powiatu opatowskiego zajmować się będzie Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, po tym jak władze samorządowe zlikwidowały Wydział Promocji. Zreorganizowano także Wydział Geodezji, gdzie…


Zmiany w opatowskim ratuszu

Podczas ostatniej styczniowej sesji z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie zrezygnował Marcin Słapek. Radny objął funkcję wiceburmistrza Opatowa. Na fotelu szefa Rady zastąpiła go…